promo
Ustanovitelj
Vrtec je z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 20. 2. 1997 (Ur. 1. RS, št. 9/97) ustanovila Mestna občina Ljubljana. Namenjen je vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Vodila našega dela so zapisana v nacionalnem dokumentu "Kurikulum za vrtce".