promo
V ŠOLSKEM LETU 2012/13 SMO:
  • se čudili kako raste drevo,
  • poskrbeli za ptice v okolici vrtca,
  • spoznavali zelišča,
  • razmišljali kam je izginila voda iz pipe,
  • raziskovali odpadke,
  • urejali vrtičke in sejali slovenska avtohtona semena,
  • brali literaturo s področja ekologije
  • zbirali zamaške za deklico Alino

Družno s starši, babicami in dedki smo se udeležili prireditve Sončkov dan in se  podali na orientacijski pohod po Fužinah. Na cilju - igrišču enote Vrba smo si ogledali avtorsko igro »Barve na potepu«v izvedbi strokovnih delavcev. V enoti Zmajček smo na prireditvi Zmajčkov dan spremljali igro »Spet zeleno«, ki so jo odigrale strokovne delavke vrtca. Na eko delavnicah v enoti Zelena jama smo ustvarjali iz odpadnih in naravnih materialov.

  Poročila:    
       
- EKOOPAZOVALNI DNEVNIK MOJE DREVO - ČAJI IZ NAŠEGA ZELIŠČNEGA VRTA
- EKO PTIČJE HIŠICE – SKRBIMO ZA PTICE - OD EMBALAŽE DO RECIKLAŽE