promo
V ŠOLSKEM LETU 2013/14 SE NAM JE ZGODILO, DA SMO:
 • izvedli več zbiralnih akcij starega papirja in v enoti Vrba začeli zbirati star papir v 3R zbiralnike,
 • nadaljevali z zbiranjem zamaškov za deklico Alino,
 • obdelovali  zeliščne vrtove skozi Zeliščarski vrtnarski dnevnik,
 • spoznavali med kot hranilo in sladilo in ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku pripravili Teden tradicionalne slovenske hrane,
 • po vrtcu namestili koše za ločeno zbiranje odpadkov in se navajali na pravilno ločevanje odpadkov,
 • raziskovali vodo, izdelali piktogram, ki nas opozarja na varčno ravnanje  z vodo in uredili  zbiralnik deževnice za zalivanje rastlin na vrtovih,
 • ustvarjali na temo zimskih motivov, z izdelki iz odpadne embalaže praznično okrasili vrtec ob praznovanju 50. letnice in sodelovali v natečaju Prednovoletni čas,
 • združili tri generacije (otroke, starše in stare starše) v gibanju in zabavi,
 • ustvarjali na eko delavnicah,
 • razpisali natečaj za ekolistino,
 • izvedli okoljski pregled vrtca
 • oglaševali svoje dejavnosti v lokalnem glasilu Zeleni glas,
 • pridobili zeleno zastavo
  Poročila:    
       
- ZELIŠČNI VRT SKOZI ZELIŠČARSKI VRTNARSKI DNEVNIK - MED KOT HRANILO IN SLADILO
- TEDEN TRADICIONALNE SLOVENSKE HRANE