promo
Zdravstveno higienski režim

UVAJANJE OTROK

Pri uvajanju otrok v oddelku naj bodo starši zdravi. Pri uvajanju otrok naj se starši preobujejo v svoje copate. Pred vhodom v oddelek naj si temeljito umijejo roke.

Nekaj napotkov o zdravstveno-higienskem režimu v našem vrtcu: 

Zdravstveno higienski režim (PDF)