promo
Eko šola

Z vključitvijo v program Ekošole za ekovrtce želimo, da otroci s projektnim pristopom raziskujejo in proučujejo naravno in družbeno okolje s poudarkom na problemskih vsebinah okolja v katerem živijo. Naš cilj je razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave ter privzgajanje in pridobivanje vrednot  in znanja za varovanje okolja.
Naše aktualne aktivnosti v šolskem letu bodo navajanje na pravilno ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo, spoznavanje in sajenje drevesa, pomen gibanja za zdravje, humanitarna zbiralna akcija plastičnih zamaškov in dve akciji zbiranja starega papirja.
Poteki dogodkov, akcije in projektni rezultati bodo predstavljeni na oglasnih deskah v vrtcu, na spletni strani, v občinskem glasilu… .
Poskrbeli bomo, da bodo v naše programske aktivnosti  vključeni otroci, kolektiv vrtca, želimo pa si večjo vključenost staršev in okolja v katerem se nahajamo.