promo
Dodatne dejavnosti

V enoti Zelena jama ponujamo tri oblike dodatnih dejavnosti. Potekajo v popoldanskem času, izvajajo jih zunanji izvajalci v prostorih enote Zelena jama, od 15.30 ure dalje.
Otroci  od 4 – 6 leta starosti se lahko vključijo v:

UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA – v letošnjem šolskem letu sodelujemo z jezikovno šolo ABIS. V okviru dodatnih dejavnosti se otroci od 4 do 6 leta v manjši skupini celo leto skozi igro naučijo osnov angleškega jezika.
 
PLES: Osnov plesa se lahko 4 - 6 letni otroci naučijo v okviru plesnega tečaja pod okriljem Plesne šole Plesna Zvezda. Omogočeno jim je zabavno in igrivo plesno izražanje ter spoznavanje različne plesne glasbe.
 
LINDA ŠPORT:  Otrokom od 4 -6 leta starosti omogočamo dodatne gibalno športne urice, saj se zavedamo, da sta razvijanje gibalnih sposobnosti in gibalni razvoj odločilna v zgodnjem otroštvu.  
 
ZIMOVANJE, LETOVANJE:  ponujamo oddelkom 4 - 6 letnih otrok, zimovanje v Kranjski Gori in letovanje v Zambratiji.
 

Obogatitvene dejavnosti

TABORI:
Otrokom v  starosti od 4 do 6 let  ponujamo  3 dnevne tabore na različnih kmetijah, kot so: Mulej – Bled, Zgornji Zavratnik, Obolnar, Flander, Pokljuka... Tabori so jesenski in spomladanski, njihov namen  je obogatiti osnovni program dela v vrtcu z doživljanjem narave.

LUTKOVNE PREDSTAVE:
V tem šolskem letu si bodo otroci v starosti 2- 4 leta ogledali abonma 4 predstav Lutkovnega gledališča FRU FRU,  skupine od 4 -6 let pa v Lutkovnem gledališču Ljubljana abonma petih predstav. V sklopu veseli december, teden otroka in druženja med oddelki, strokovni delavci enote in otroci zaigrajo zabavne  predstave.