promo
Mali sonček

Namen programa Mali sonček je  obogatiti področje gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami. Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji:
•    Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke.
•    Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
•    Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.
•    Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.
•    Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin predšolskim otrokom.
Mali sonček vsebuje 4 stopnje:
•    Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta), vsebuje 8 nalog
•    Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta), vsebuje 8 nalog
•    Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta), vsebuje 8 nalog
•    Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta), vsebuje 11 nalog
Naloge so v vseh stopnjah podobne, stopnjuje  se njihova zahtevnost.

Med nalogami, ki jih bomo izvajali v vrtcu so:
•    Krajši in daljši sprehodi in izleti, orientacijski pohod za najstarejše predšolske otroke;
•    Igre na prostem;
•    Vožnja s poganjalčkom, triciklom, skirojem ali kolesarjenje;
•    Mini kros (tek 200 metrov do 300 m, starejši predšolski otroci);
•    Igre z žogo;
•    Ustvarjanje z gibom in ritmom;
•    Naravne oblike gibanja.
•    Drsanje in rolanje (starejši predšolski otroci)
Otroci imajo v vrtcu športne knjižice Mali sonček v katere se zavede opravljene naloge. Ob koncu uspešno izvedene vsake stopnje otroci  prejmejo priznanje.