promo
Pristop NTC učenje

Pristop NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše in vzgojitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega oz. dvanajstega leta starosti. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti.
Razvojni načrt vrtca Zelena jama vključuje cilje za spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. V šolskem letu 2015/2016 smo začeli z uvajanjem elementov pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov. Strokovni delavci so na podlagi izvedenih gibalnih aktivnosti in iger pripravili prispevke, ki jih bomo zbrali v Zborniku gibalnih iger po pristopu NTC učenja vrtca Zelena jama.
V šolskem letu 2016/2017 v sodelovanju z dr. Rajovićem načrtujemo izvedbo raziskave s katero bomo ugotavljali  vpliv pristopa NTC učenja na gibalne sposobnosti otrok, v katero bodo vključeni vsi otroci od 2. leta starosti naprej. V testnih skupinah se bo redno izvajalo igre in dejavnosti po pristopu NTC učenja, ki vključujejo specifične gibalne vzorce za spodbujanje razvoja ravnotežja, koordinacije gibanja in fine motorike (natančnost, integracija, bilateralna koordinacija ).