promo
Varno s soncem

VARNO S SONCEM: PREVENTIVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN STARŠE NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

Ciljna skupina:
Predšolski otroci v vrtcu in njihovi starši ter strokovni delavci vrtcev, ki so tudi izvajalci programa.

Namen programa:
Otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu
ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.