promo

Anekdote otrok

Svetovalna delavka
Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi vrsti kot dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju čimbolj kakovostnega življenja njihovih otrok. Svetovalna služba pomaga in sodeluje z vrtcem z namenom, da bi vrtec in dom skupaj v čim večji meri ustvarjala pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti v predšolski dobi. Glavne naloge svetovalne delavke:
  • svetovanje otrokom in staršem,
  • sodelovanje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Svetovalna delavka svoje delo usmerja v reševanje bolj kompleksnih  problemov otrok, pri tem pa vzpostavlja sodelovanje z vsemi, ki so v problemu udeleženi. Pomemben del njenega dela je nudenje pomoči za izboljšanje učinkovitosti strokovnih delavcev, seznanjanje vzgojiteljic s sodobnimi strokovnimi pogledi in opremljanje s sodobno strokovno literaturo. Na to se naslanja neprestano iskanje novih idej za delo vrtca in spodbujanje vseh za njegovo spreminjanje, kar vpliva na dvig kakovosti dela z otroci.  Nanjo se odrasli v vrtcu in starši obrnejo v primerih, ko imajo vprašanja, probleme, dileme, strahove glede razvoja otroka ali načina njihove vzgoje, ko se pojavijo otrokovi strahovi, odklanjanje vrtca, nemirnost, nezainteresiranost, težave z motoriko, koordinacijo, koncentracijo, govorne težave ali druge oblike odstopajočega vedenja. Prav tako so pogosta vprašanja ali problemi, ki se staršem pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine, vstop v vrtec, preselitev, daljše bolnišnično zdravljenje otrok, vstop v šolo, rojstvo sorojencev, ločitev in podobno. Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov.

Svetovalni delavki: Andreja Šunkar,  Esmira Behrić
Telefon: 01/ 5206 - 711
GSM: 051-850 736
E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.