promo
Dogodki
Postopno uvajanje

Postopno uvajanje se začne s prvim dnem vstopa otroka v vrtec in je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev.
V skupino Sončki se je v začetku Septembra pričelo uvajati 13 otrok. Skupaj s starši so prve dni prihajali v vrtec za krajši čas, se igrali in raziskovali novo okolje ter spoznavali druge otroke in odrasle. Čas bivanja v vrtcu smo postopoma podaljševali in jim omogočili, da so počasi prestopali iz varnega družinskega naročja v izzivov in spodbud polno vrtčevsko okolje.
Otroci so se ob vstopu v vrtec srečali s številnimi novostmi. Pridobivajo nova doživetja, izkušnje in se vključujejo v skupino vrstnikov, s katerimi si bodo delili igrače in pozornost odraslih.

 

 

 
Želvice

 V mesecu septembru smo v skupini Želvice začeli z uvajanjem. V sodelovanju s starši se je v vrtec uvajalo pet otrok. Otroci so raziskovali igralnico in se zelo zabavali ob igri na terasi.

 

 
MAVRICE

V mesecu septembru je v skupini Mavrice potekalo uvajanje novih otrok. Skupaj smo spoznavali svojo novo igralnico in kotičke v njej. Kotiček v katerem se najraje zadržujemo, je kotiček  DOM – DRUŽINA. Veliko smo tudi prepevali in plesali. Ker je bilo vreme v tem mesecu do nas prijazno, smo se veliko zadrževali zunaj na prostem. Začeli smo hoditi na daljše sprehode in opazovali okolico okrog nas. Ugotovili smo, da drevesni listi postajajo različnih barv in odpadajo na tla. Skupaj smo jih pobirali in potem z njimi ustvarjali. Nabirali smo tudi lešnike in jih dali v ropotuljice, ki smo si jih naredili iz odpadnega materiala.

 

 

 
Promet

Na temo PROMET smo septembra v skupini Žabic izdelovali prometne znake za kolesarski poligon ter prometna sredstva iz škatel, slikali cestni, vodni in zračni promet, se igrali matematiko z razvrščanjem prometnih sredstev po eni in po dveh spremenljivkah v drevesni diagram.Naredili smo slikopis za pesmico Kolesarska,v stolpični diagram smo beležili na kakšen način prihajajo otroci v vrtec, na dan brez avtomobila pa smo se peš odpravili na Golovec.