INFORMACIJA ZA STARŠE - VPIS OTROK V JAVNE VRTCE V LJUBLJANI ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023.
Vlogo za vpis oddajo:
 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec;
 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebuje vrtec;
 • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec;
 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

OPOZORILO: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti. V tem primeru oddaja vloge za vpis ni smiselna. To velja za vpis iz vseh alinej iz prejšnje točke te informacije.

Kako bo potekal vpis?
Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:
 • vlogo prinesejo osebno v vrtec (priporočamo),
 • vlogo pošljejo priporočeno po redni pošti,
 • vlogo pošljejo skenirano na uradni elektronski naslov vrtca.
Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?
Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij bodo staršem po 11. aprilu 2023 poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, le-te združi v centralni čakalni seznam, pri tem se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.
Na vlogi je zaradi boljše preglednosti dodana nova točka PREDNOSTNI SPREJEM, kjer starši označijo razlog po 20. čl. Zakona o vrtcih, po katerem ima otrok prednostni sprejem. V tem primeru je vlogi potrebno obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo (otrok s posebnimi potrebami) ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila
Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih. Splošne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani ali na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Vpis otrok v Vrtec Zelena jama vodi pomočnica ravnateljice Barbara Breznik.
Kontakt: telefonska številka 040242365
e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto