promo
Vpis otroka
V vrtec vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Vpis otrok v vrtec poteka skladno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec. Starši izpolnjen vpisni list pošljejo na upravo vrtca (Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24).
 
 
 
Od 1. marca do 15. marca bo potekal vpis v vrtce po novem za vse otroke, tudi za tiste, za katere ste starši že oddali vlogo. Na podlagi pisnega tolmačenja resornega ministrstva za vrtce bo letos potekal vpis otrok v en izbrani vrtec (prva izbira),... 

več o tem

Če je vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija na osnovi Odloka o sprejemu otrok v vrtec.
Odlok o sprejemu otrok v vrtec, ki je bil objavljen v Uradnem listu R Slovenije( 76/2010) v petek, 1.10. 2010 in velja od sobote, 2. 10. 2010 dalje.
 

      

Kadar starši otroka izpišejo iz vrtca, morajo izpolniti Obrazec za izpis otroka, ki ga dobijo pri vzgojiteljici/ju, vodji enote ali na upravi. Oddati ga je potrebno vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. Otroka je potrebno izpisati tudi pred odhodom v šolo.
Izpis otroka