promo
Enota Zmajčica

Na Zakotnikovi ulici, se je v mesecu decembru 2011 odprla enota Zmajčica, kjer so trije oddelki jasličnih otrok. Moderno opremljene igralnice in velike prostore krasi še telovadnica in zunanje igrišče. Otroci in strokovni delavci enote so zelo povezani z enoto Zmajček, ki je v neposredni bližini, tako da poteka druženje in obiskovanje ene in druge enote vsakodnevno. Pozitivna naravnanost in dobra volja vseh zaposlenih v  Zmajčku in Zmajčici  daje majhnima enotama poseben čar.