NTC učenje

Pristop NTC učenje povezuje nevrofiziološka spoznanja z edukacijskimi vedami. Učenje z NTC-metodo odpira vrata kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju ter lažjemu odkrivanju in razvijanju otrokovih sposobnosti. Število in hitrost ustvarjanja možganskih sinaps sta največja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja; tako za intelektualni, motorični, govorni kot grafomotorični razvoj. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti.
 
Razvojni načrt vrtca Zelena jama vključuje cilje za spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo z uvajanjem drugega in tretjega sklopa NTC dejavnosti (spodbujanje asociativnega in funkcionalnega mišljenja) pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula novih oddelkov.
 
Pristop NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše in vzgojitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega oziroma dvanajstega leta starosti.
 
V šolskem letu 2015/2016 smo začeli z uvajanjem prvega slopa NTC dejavnosti (spodbujanje dodatnega razvoja sinaps preko gibanja) pristopa NTC učenje in so strokovni delavci na podlagi izvedenih gibalnih aktivnosti in iger pripravili prispevke, ki smo jih zbrali v Zborniku gibalnih iger po pristopu NTC učenja vrtca Zelena jama. V šolskem letu 2017/2018 smo v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem, vrtcem Škofljica in Fakulteto za šport izvedli raziskavo s katero smo ugotavljali vpliv pristopa NTC učenja na gibalne sposobnosti 4- 6 letnih otrok. V testnih skupinah se je redno izvajalo igre in dejavnosti po pristopu NTC učenja, ki vključujejo specifične gibalne vzorce za spodbujanje razvoja ravnotežja, koordinacije gibanja in fine motorike (natančnost, integracija, bilateralna koordinacija ). Z raziskavo smo ugotovili, da so otroci eksperimentalnih skupin na področju fine motorike, grafomotorike, ravnotežja in koordinacije dosegali v povprečju boljše ocene, kakor otroci iz kontrolne skupine, ki niso izvajali NTC metode učenja. Potrdimo lahko, da je učenje po NTC metodi pomembno za razvoj gibalnih sposobnosti otroka v predšolskem obdobju, kar smo dokazali s pomočjo statistične analize pridobljenih podatkov.
V šolskem letu 2018/2019 smo začeli z uvajanjem NTC dejavnosti za spodbujanje miselnega razvoja otrok, in sicer s spodbudami asociativnega in funkcionalnega mišljenja.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • Ponedeljek do Petek08:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto