Ime Ambasadorji nasmeha najbolje predstavi njihovo poslanstvo – kamorkoli pridejo, želijo risati nasmehe na obraz in srečo v otroških očeh. Ambasadorji nasmeha je prostovoljno, človekoljubno in nepridobitno društvo v javnem interesu. Njegovi člani se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo, zato so njihovi terapevtski pari preverjeni – par (vodnik in žival) mora uspešno opraviti vse naloge po opravljenem usposabljanju. Živali so redno vsako leto temeljito zdravstveno pregledane. Namen sodelovanja z njimi je vezan predvsem na spoznavanje sveta okrog nas in na neposredni stik z živalmi, ki živijo blizu nas – ali na kmetijah ali v zavetju naših domov: pes, zajček, maček, kokoš, miniaturni ameriški konj.

Pozitivne vrednote dobrih vzornikov

Pozitivna sporočila in odgovorno vzorništvo. To je rdeča nit vseslovenskega projekta Bodi dober, bodi kul, ki združuje in povezuje s pomembnim sporočilom: ni vseeno, kakšen vzornik je posameznik, s svojim obnašanjem pa močno vplivamo na razvoj mladih možganov.

S tem so se na posebnem dogodku za vzgojno-izobraževalne ustanove strinjali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ter številni slovenski strokovnjaki, podjetniki, športniki, pevci in igralci. Zbrana družba je opozorila na posameznikovo vlogo v družbi in na dejstvo, da je prav vsak vzornik, pa če to želi ali ne. Ima pa vsak izbiro, ali bo dober ali slab vzornik. Aktivnosti potekajo v želji po opolnomočenju odgovornih mladih, z zdravimi vrednotami, zdravo mero samozavesti, s sposobnostjo odločanja in s spoštovanjem do sebe ter drugih.

Športni psiholog Matej Tušak poudarja, da so prvi vzorniki otrok starši, drugi najpomembnejši pa njihovi vzgojitelji v vrtcih, učitelji na šolah, profesorji na fakultetah in trenerji v športu. »Tega bi se morali zavedati prav vsi, ki delamo z mladimi,« pravi ambasador vseslovenskega projekta.

Splača se biti dober, ker je to največ kar lahko posameznik prispeva družbi

Naš vrtec bo sodeloval v projektu na način, da bomo zaposleni vsak dan ozaveščali svoje delovanje v odnosu do otrok in odraslih ter pripravili s skupino otrok načrt za dobro delo v svoji ustanovi ali lokalnem okolju. Cilj izziva projekta je spodbuda otrok in mladostnikov k samoiniciativnemu vključevanju v družbeno koristne aktivnosti in jim omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti – naj bo to pomoč starejšemu občanu na poti iz trgovine, čiščenje snega ali pa prenova igrišča v okolici. Na ta način dodatno vplivamo na otrokov spoznavni, moralni in čustveno-socialni razvoj.

V času vključenosti v program Ekošole/vrtca, to je od leta 2012, smo pridobili mednarodni certifikat za okoljsko delovanje in postali nosilci zelene zastave Ekovrtca. V prihodnje bomo nadaljevali razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave ter pridobivanja vrednot in znanja za varovanje okolja.

Z vključitvijo v projekt se pridružujemo razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost. V tednu mobilnosti dajemo več poudarka hoji in kolesarjenju. V ospredje postavljamo gibanje in njegov vpliv na zdravje in počutje.

Področje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca na področju UMETNOSTI
Vsebinski interdisciplinarni sklop za šolsko leto 2019/2020 GLEDALIŠČE skozi igro / LUTKA – Kamišibaj

Program usposabljanja:

GLEDALIŠČE , MENTOR dramski igralec/animator/mentor otroških gledaliških skupin/voditelj gledaliških delavnic za vzgojitelje in učitelje,

- gibalne vaje za sproščanje,
- vaje za ozaveščanje igralčevega telesa in svoje okolice/prostora,
- raziskava odnosov igralec – soigralci,
- govorne vaje,
- improvizacijske vaje in predstavitev imrovizacijskih skupin,
- individualno delo na izbranih dramskih besedilih in/ ali likih, ki se jih bodo udeleženci lotevali pri svojih nadaljnjih gledaliških projektih -

LUTKE – Kamišibaj gledališče, MENTORJI – gledališče Zapik– Uvod v Kamišibaj gledališče.
Skupaj z otroki bomo raziskovali svet gledališča in lutk.

Od leta 2012 sodelujemo v Gibalnem/športnem programu Mali sonček, ki je namenjen otrokom od drugega leta starosti in s katerim bogatimo program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.

Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V sodelovanju z izobraževalnim centrom Eksena bomo z otroki izvedli delavnice na temo strpnosti in prijateljstva. Z likovnimi izdelki in udeležbi na nacionalni razstavi bomo sklenili projekt.

Pristop NTC učenje povezuje nevrofiziološka spoznanja z edukacijskimi vedami. Učenje z NTC-metodo odpira vrata kreativnemu učenju, hitrejšemu spoznavanju ter lažjemu odkrivanju in razvijanju otrokovih sposobnosti. Število in hitrost ustvarjanja možganskih sinaps sta največja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja; tako za intelektualni, motorični, govorni kot grafomotorični razvoj. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti.
 
Razvojni načrt vrtca Zelena jama vključuje cilje za spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo z uvajanjem drugega in tretjega sklopa NTC dejavnosti (spodbujanje asociativnega in funkcionalnega mišljenja) pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula novih oddelkov.
 
Pristop NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše in vzgojitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega oziroma dvanajstega leta starosti.
 
V šolskem letu 2015/2016 smo začeli z uvajanjem prvega slopa NTC dejavnosti (spodbujanje dodatnega razvoja sinaps preko gibanja) pristopa NTC učenje in so strokovni delavci na podlagi izvedenih gibalnih aktivnosti in iger pripravili prispevke, ki smo jih zbrali v Zborniku gibalnih iger po pristopu NTC učenja vrtca Zelena jama. V šolskem letu 2017/2018 smo v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem, vrtcem Škofljica in Fakulteto za šport izvedli raziskavo s katero smo ugotavljali vpliv pristopa NTC učenja na gibalne sposobnosti 4- 6 letnih otrok. V testnih skupinah se je redno izvajalo igre in dejavnosti po pristopu NTC učenja, ki vključujejo specifične gibalne vzorce za spodbujanje razvoja ravnotežja, koordinacije gibanja in fine motorike (natančnost, integracija, bilateralna koordinacija ). Z raziskavo smo ugotovili, da so otroci eksperimentalnih skupin na področju fine motorike, grafomotorike, ravnotežja in koordinacije dosegali v povprečju boljše ocene, kakor otroci iz kontrolne skupine, ki niso izvajali NTC metode učenja. Potrdimo lahko, da je učenje po NTC metodi pomembno za razvoj gibalnih sposobnosti otroka v predšolskem obdobju, kar smo dokazali s pomočjo statistične analize pridobljenih podatkov.
V šolskem letu 2018/2019 smo začeli z uvajanjem NTC dejavnosti za spodbujanje miselnega razvoja otrok, in sicer s spodbudami asociativnega in funkcionalnega mišljenja.

V oktobru 2017 smo zaradi želje po stiku z različnimi pasmami psov navezali stik z Društvom Tačke pomagačke. K nam so redno prihajali Thor, Diva, Lox, Krištof in Bella. Ker smo bili navdušeni drug nad drugim, smo poglobili naše prijateljstvo z vključitvijo v Mrežo Šolski pes. Smo prvi vrtec, ki sodeluje v tem projektu.

Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu

V obdobju od 2018 do 2020 bomo sodelovali z ZRSŠ Ljubljana v okviru razvojne naloge. Namenjena je poglabljanju prakse formativnega spremljanja v vrtcih, s poudarkom na strokovni podpori vzgojiteljev, ki je usmerjena v spodbujanje razvoja in učenja vsakega posameznega otroka v vrtcu.

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje že tradicionalno izvajamo projekt Varno s soncem, katerega namen je seznanjanje otrok z ukrepi za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih posledic delovanja sončnih žarkov.

V času od 2018 do 2020 bomo sodelovali z ZRSŠ Ljubljana v okviru razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme v vrtcu. Poudarek pri formativnem spremljanju je na vključevanju otrok v načrtovanje dejavnosti, spremljanje igre in dosežkov ter k razmišljanju o lastnih aktivnostih; pripravi dejavnosti, ki omogočajo otrokov razvoj in učenje, z upoštevanjem individualnosti otrok; zagotavljanju povratnih informacij, ki usmerjajo otrokov razvoj in učenje; spodbujanje otrok, da se učijo drug od drugega; pripravi učnih okolij, ki otroke spodbujajo k razmišljanju in izražanju o njihovem delu.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • Ponedeljek do Petek08:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto