Vzgojni koncept Reggio Emilia

Reggio Emilia je sodoben koncept s četrt stoletja izkušenj, izpopolnjevanja, dograjevanja zasnov, iskanja boljših idej na osnovi odraza v praksi. Sam koncept sledi toku časa, se temu prilagaja in ves čas izpopolnjuje. Ima kar nekaj elementov, ki so jih strokovnjaki v vseh teh letih prepoznali kot dobre in primerne za uvedbo v javne vrtce kot nadgradnja in dopolnitev že obstoječega Kurikuluma za vrtce. Prepoznani kakovostni elementi RE so: vpetost vrtca v kulturno okolje, participacija otrok ter vzgojiteljevo poslušanje otrok, uporaba in razvoj čutov v spoznavnem procesu, možnost različnih oblik izražanja, prednost učenja pred poučevanjem, interakcija in komunikacija vseh udeležencev v vzgojnem procesu, projektno delo, dokumentiranje vzgojnega procesa, vloga prostora. Pomembna je tudi vloga in pomen vzgojitelja v takšnem vrtcu, timsko delo, sodelovanje s starši, položaj otroka. Naši strokovni delavci so se pred leti celostno usposabljali za uporabo elementov koncepta Reggio Emilia že pred mojim prihodom v vrtec in uspešno delovali na tem področju. Kasneje so pogrešili podporo zunanjih strokovnjakov. V letu 2019 je Pedagoška fakulteta razpisala obnovitveni seminar in nekateri strokovni delavci so se z veseljem udeležili izobraževanja. V tem šolskem letu bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Ljubljana vsem strokovnim delavcem vrtca ponudili temeljitejši vpogled v koncept, z namenom možnosti nadgradnje znanja v naslednjih letih za tiste, ki si bodo to želeli.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto