Svetovalni delavki

Svetovalna delavka je povezovalni člen med različnimi soustvarjalci prijetne klime vrtčevskega vsakdana.
Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so:
 • svetovalno delo z otroki;
 • svetovalno delo z vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojiteljev;
 • svetovalno delo s starši;
 • sodelovanje z vodstvom vrtca;
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.
Svetovalna služba deluje v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo in etičnim kodeksom za delo v vrtcih, ki se dopolnjuje s pravili varovanja osebnih podatkov ter z upoštevanjem zakonskih, podzakonskih aktov in kurikularnih dokumentov.
Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti in zaupnosti podatkov ter je vedno usmerjeno v najvišjo dobrobit otroka. Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem - preko individualnih razgovorov ali skupinskih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega ozaveščanja in izobraževanja staršev ter pri krepitvi njihove starševske in partnerske vloge.
Svetovalna služba v vrtcu deluje v podporo otrokom, strokovnim delavcem in staršem. Glede na svoje strokovno področje se vključuje v reševanje čustvenih, vedenjskih, družinskih ter drugih težav. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno, zato dejavnosti pomoči obsegajo tako najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini, kakor tudi vrsto neposrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali tudi zunaj vrtca.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje vprašanj vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

svetovalni-delavki1.jpg
Svetovalna služba je torej tisto pomembno mesto v vrtcu, kjer se vzpostavlja svetovalni odnos hkrati pa je prostor povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri pomoči za zagotavljanje celostnega razvoja otrok ter spodbudnega okolja za razvoj otrok in možnosti uspešnih rešitev.
V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v vrtcu naslednje:
 • dejavnost pomoči;
 • razvojna in preventivna dejavnost;
 • dejavnost načrtovanja in evalvacije.
svetovalni-delavki2.jpg
Naša primarna področja svetovalne dejavnosti:
 • vstop otroka v vrtec in z njim povezano uvajalno obdobje;
 • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih stiskah (težave pri hranjenju, spanju, različni strahovi, neželeno vedenje, nemirnost, senzorična občutljivost, …);
 • razumevanje otrokovega čustvenega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze,…);
 • različne osebne stiske staršev in skupno iskanje rešitev;
 • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v vrtčevski skupini;
 • zagotovitev zgodnje obravnave v vrtcu optimalne spodbude v otrokovem razvoju;
 • podpora pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami in zagotavljanje prilagoditev v oddelku;
 • spodbujanje nadarjenega otroka;
 • prehod otroka iz vrtca v šolo.
Dejavnosti se med seboj prepletajo - tako razvojno in preventivno delo kot tudi nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Med osnovnimi dejavnostmi je za vrtec še posebno pomembno preventivno delo in nanj vezano posredno delo, ki poteka preko sodelovanja in posvetovanja z vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu.
Svetovalni delavki sta dosegljivi na elektronskem naslovu:
 • Esmira Behrić Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Maruša Čot Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

 • Zvezna 24, Ljubljana
 • [01] 5206 710
 • [01] 5206 705
 • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

 • V vseh enotah vsak torek13:00 - 15:00
 • Sobota, NedeljaZaprto
 • PraznikiZaprto