Ime Ambasadorji nasmeha najbolje predstavi njihovo poslanstvo – kamorkoli pridejo, želijo risati nasmehe na obraz in srečo v otroških očeh. Ambasadorji nasmeha je prostovoljno, človekoljubno in nepridobitno društvo v javnem interesu. Njegovi člani se zavedajo odgovornosti, ki jo nosijo, zato so njihovi terapevtski pari preverjeni – par (vodnik in žival) mora uspešno opraviti vse naloge po opravljenem usposabljanju. Živali so redno vsako leto temeljito zdravstveno pregledane. Namen sodelovanja z njimi je vezan predvsem na spoznavanje sveta okrog nas in na neposredni stik z živalmi, ki živijo blizu nas – ali na kmetijah ali v zavetju naših domov: pes, zajček, maček, kokoš, miniaturni ameriški konj.

Pozitivne vrednote dobrih vzornikov

Pozitivna sporočila in odgovorno vzorništvo. To je rdeča nit vseslovenskega projekta Bodi dober, bodi kul, ki združuje in povezuje s pomembnim sporočilom: ni vseeno, kakšen vzornik je posameznik, s svojim obnašanjem pa močno vplivamo na razvoj mladih možganov.

S tem so se na posebnem dogodku za vzgojno-izobraževalne ustanove strinjali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ter številni slovenski strokovnjaki, podjetniki, športniki, pevci in igralci. Zbrana družba je opozorila na posameznikovo vlogo v družbi in na dejstvo, da je prav vsak vzornik, pa če to želi ali ne. Ima pa vsak izbiro, ali bo dober ali slab vzornik. Aktivnosti potekajo v želji po opolnomočenju odgovornih mladih, z zdravimi vrednotami, zdravo mero samozavesti, s sposobnostjo odločanja in s spoštovanjem do sebe ter drugih.

Športni psiholog Matej Tušak poudarja, da so prvi vzorniki otrok starši, drugi najpomembnejši pa njihovi vzgojitelji v vrtcih, učitelji na šolah, profesorji na fakultetah in trenerji v športu. »Tega bi se morali zavedati prav vsi, ki delamo z mladimi,« pravi ambasador vseslovenskega projekta.

Splača se biti dober, ker je to največ kar lahko posameznik prispeva družbi

Naš vrtec bo sodeloval v projektu na način, da bomo zaposleni vsak dan ozaveščali svoje delovanje v odnosu do otrok in odraslih ter pripravili s skupino otrok načrt za dobro delo v svoji ustanovi ali lokalnem okolju. Cilj izziva projekta je spodbuda otrok in mladostnikov k samoiniciativnemu vključevanju v družbeno koristne aktivnosti in jim omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti – naj bo to pomoč starejšemu občanu na poti iz trgovine, čiščenje snega ali pa prenova igrišča v okolici. Na ta način dodatno vplivamo na otrokov spoznavni, moralni in čustveno-socialni razvoj.

V času vključenosti v program Ekošole/vrtca, to je od leta 2012, smo pridobili mednarodni certifikat za okoljsko delovanje in postali nosilci zelene zastave Ekovrtca. V prihodnje bomo nadaljevali razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave ter pridobivanja vrednot in znanja za varovanje okolja.

Z vključitvijo v projekt se pridružujemo razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost. V tednu mobilnosti dajemo več poudarka hoji in kolesarjenju. V ospredje postavljamo gibanje in njegov vpliv na zdravje in počutje.

Kaj je gozdna pedagogika?

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.

Komu je gozdna pedagogika namenjena?

Z gozdno pedagogiko nagovarjamo starše, vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje in terapevte ter preko njih otroke. Namenjena in primerna je za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi potrebami, ne glede na njihov značaj, navade, zdravstvene diagnoze in težave. Današnji otroci ne preživljajo več časa v naravi in se posledično premalo gibljejo, ne poznajo domačega okolja, nimajo razvitih socialnih veščin, niso motivirani za delo, so preveč nasičeni z medijskimi vsebinami, prav tako so premalo kreativni in preveč usmerjeno razmišljajo. Vsak otrok bo v gozdu zase našel tisto, kar mu bo ustrezalo. Pri tem upoštevamo razvojne lastnosti otrok, njihovo sposobnost sklepanja in ohranjanja pozornosti ter razlike med spoloma.
Zakaj z malčki v gozd? Vzgojiteljem narekuje delo s predšolskimi otroki kurikul za vrtce. Ob obilici ciljev, ki jih poskušate doseči, včasih pozabljate, da so dejavnosti za naše malčke preveč usmerjene. Premalo je spontane igre, ki je za razvoj predšolskega otroka izjemno pomembna. Umetno oblikovana igrišča, kjer je vse predvidljivo in varno, ne morejo zamenjati narave. Na Danskem skorajda ne poznajo motnje pozornosti in koncentracije (ADHD), motnje pozornosti (ADD) in otrok z učnimi težavami. Zakaj? Ker več kot polovica otrok obiskuje gozdne vrtce, kjer plezajo, se gibljejo na neravnem terenu, skačejo … Njihov ravnotežni sistem, ki je odgovoren za naštete motnje, je pri njih veliko boljše razvit. Gozd prinaša za malčke številne prednosti: več zdravja, boljši razvoj motoričnih sposobnosti, naravna sončna svetloba, svež zrak, igra, izboljšana komunikacija in sodelovanje pozitivno vplivajo na samozavest in samozaupanje otrok. Otroci postanejo dobrovoljni.

Učinki gozdne pedagogike

Preživljanje prostega in vzgojno-izobraževalnega časa v gozdu ima za otroke številne pozitivne učinke. Otroci so v naravi manj obremenjeni, svobodneje razmišljajo in so zato bolj ustvarjalni. Otrokom gozdni teren omogoča naravno gibanje, kar vpliva pozitivno na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. V gozdu se otroci lažje umirijo, so bolj sproščeni in lažje gradijo medsebojne odnose. Preko igre pridobivajo raznolike veščine potrebne za vsakdanje življenje. Preživljanje časa v naravi v vsakem vremenu vpliva ugodno na zdravje otrok. Otroci pridobijo pristen stik z naravo ter jo zato boljše razumejo. Otroci razvijajo občutek za odgovornost do narave, jo bolj cenijo in varujejo.

Vrtec Zelena jama se je projektu Gozdna pedagogika pridružil v letošnjem šolskem letu. Kaj so si zadali oddelki, ki bodo otroke redno spremljali v gozd:

Oddelek otrok, starosti 5 – 6 let
Vzgojiteljica Andreja Kramar Klešnik
Vzgojitelj – pomočnik vzgojiteljice Klemen Krašovec

Čeprav je vrtec umeščen v mestno okolje, poskušamo otrokom dnevno, v vseh letnih časih in tudi različnih vremenskih razmerah, omogočiti dovolj stika z naravnim okoljem, oz. bivanja v naravi. Igrišče, ki je prvo takšno zatočišče, ponuja otrokom dosti prostora in možnosti za igro z naravnim materialom, ki ga najdejo. Otroci že zmorejo daljše sprehode v okolico, v park Kodeljevo, na travnike Šmartinskega parka, Štepanjskega naselja, Fužin, na Golovec, Ljubljanski grad. Jeseni so bili 3 dni na taboru v kampu Menina, obiskali so Polhov doživljajski park in so v pričakovanju letovanja na morju. Na prostem so pogoste tudi vadbene gibalne ure. Skrbijo za lasten zelenjavni vrtiček in urejajo igrišče (pometamo, grabimo, pobiramo storže, listje, pesek, zemljo…).
Otroci si znajo sami poiskati sredstva za igro, del tega tudi prenesti v notranji prostor. Na ta način bogatijo svojo domišljijo in ustvarjalnost, ki jo tudi sicer zelo spodbujajo. Vključeni so v načrtovanje, izvedbo dejavnosti in v samo vrednotenje. Ves čas imajo možnost svoje znanje in izkušnje preverjati in nadgraditi. Posebno pozornost posvečajo medsebojni pomoči, sodelovanju, medvrstniškemu učenju in seveda spodbudnemu učnemu okolju, ki otroke napeljuje, da so kar najbolj aktivni in vpeti v proces. Otrokom poskušajo približati naravo tudi skozi senzoriko, prebuditi njihove čute, da bi znali videti lepoto narave, njene barve, se je spoštljivo dotikali, jo znali vonjati, poslušati, občutiti mir, tišino, glasove v naravi, se za trenutek ustaviti.
V prihodnje nameravamo podrobneje spoznati prav gozd, ki bo (zaradi starosti otrok in njihove fizične zmogljivosti) lažje dosegljiv. Otroci imajo gozd radi, predstavlja jim izziv. Pogosto ga povezujejo z živalmi. Premagovanje ovir, ki jih zmorejo (vzpon, sestop, prestopanje korenin, hoja po podrtih deblih, preko potoka…) jim da občutek, da so uspešni, kar dobro vpliva na njihovo samopodobo in upajo, posledično tudi na njihov bodoči način življenja.

Zapisala: Andreja K. Klešnik, vzgojiteljica


Oddelek otrok starih 3 – 4 leta
Vzgojiteljica Aleksandra Pečaver
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Maja Stanojevič

S pomočnico se strinjava, da bova otrokom poskušali čimbolj približati naravo, da jo začutijo z
vsemi čutili, opazujejo spremembe, ki se nenehno dogajajo z njo, predvsem pa, da jim čim bolj
privzgojiva spoštljiv odnos do nje. Zato smo že jeseni, ko sva prevzeli skupino pričeli z daljšimi
sprehodi ( 1x tedensko), ki pa so bili ob reki Ljubljanici do bližnjih travnikov, saj nam je bilo do
najbližjega gozda še predaleč. Na sprehodih smo opazovali drevesa, poslušali ptičje petje, videli
labode in račke z mladički in na obrazih otrok je bilo veselje in smeh. V igralnico smo jeseni
prinašali jesenske plodove, se z njimi igrali in ustvarjali, predvsem pa spoznali kako se imenujejo, kakšne barve so, katere živali jih jedo in podobno. Za opazovanje dreves v vseh letnih časih imamo idealno priložnost prav pred igralnico, kjer raste bor, na igrišču pa rastejo tudi druga drevesa, ki smo jih lahko zelo podrobno opazovali kako se spreminjajo in jih opisovali. Spomladi smo pričeli z obdelovanjem svojega dela vrtička, posejali in posadili smo zelenjavo in rože, za katere bomo skrbeli. Tudi v igralnici smo posadili vsak svoj fižolček, ga zalivali in opazovali in ko je bil dovolj velik, so ga otroci odnesli domov. V mesecu juniju načrtujemo obisk Arboretuma Volčji potok, jeseni pa 3- dnevni tabor v Logarski dolini. V prihodnjem šolskem letu se bomo angažirali še bolj intenzivno, otroci bodo starejši in bol vzdržljivi, vsaj 1x tedensko bomo šli do Golovca in se več zadrževali v gozdu, predvsem pa čim več časa preživeli v naravi.

Zapisala: Aleksandra Pečaver, vzgojiteljica


Oddelek otrok, starosti 5-6 let
Vzgojiteljica Bernarda Keber
Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Ana Škerbec

V enoti Vrba na Fužinah smo obkroženi s parki in travniki, ki jih vsakodnevno obiskujemo. Tudi
Golovec je za otroke starejše od treh let že dostopen. Otroci uživajo v opazovanju živali,
travniškega cvetja, v nabiranju gozdnih plodov... Gibanje na teh površinah je dovolj varno, da
lahko svobodno tekajo naokrog in se ni potrebno ves čas držati za roke. Letos smo gozd obiskali
v vseh letnih časih in opazovali spremembe. Uživajo, če si iz naravnega materiala v gozdu
naredimo poligon, na katerem se urijo v različnih gibalnih aktivnostih. Še raje pa se igrajo s
palicami, manjšimi debli, storži, listi, kamenčki, iz katerih si gradijo hiške, jih razvrščajo po
različnih značilnostih, »kurijo ogenj«... Spomladi smo obiskali večjo mlako v bližini in tam
prisluhnili pravemu žabjemu koncertu. Iz materiala, ki smo ga nabrali v gozdu, smo si pred sobo
izdelali okrasni vrtiček, na katerem se radi igramo. Vsakič dodajamo nove naravne materiale, ki
jih naberemo in si na ta način popestrimo igro.
Zapisala: Bernarda Keber, vzgojiteljica

22.jpg
33.jpg

PODROČJE UMETNOSTI – LIKOVNA UMETNOST IN BRALNA KULTURA

Usposabljanje strokovnih delavk/cev  bo potekalo pod vodstvom pravljičarke ter mladinske pisateljice  Ide Mlakar in ilustratorja Petra Škerla.

V delavnicah se bosta prepletla literarno in likovno ustvarjanje. Pri tem bodo strokovne delavke/ci v  procesu ustvarjanja spoznali kriterije za kakovostne knjige, ki jim MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo z uredniškim odborom Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig od leta 2010 podeljuje znak in priznanje Zlata hruška.

Strokovni delavci/ke bodo stopili v stik s svojimi lastnimi kreativnimi potenciali, se učili preprostih principov pisanja in spoznali različne pristope k likovni ustvarjalnosti v povezavi s knjigami, kar jim bo služilo tako v pedagoških procesih kot tudi pri lastnem osebnostnem razvoju. V delavnici bosta literarna beseda in likovna podoba navdihovali druga drugo in poiskali nove načine sobivanja in avtonomnega izražanja. Skozi pogovor in vaje kreativnega pisanja in risanja bodo udeleženci odpirali prostor za povezovanje ter priložnost za raziskovanje.

Od leta 2012 sodelujemo v Gibalnem/športnem programu Mali sonček, ki je namenjen otrokom od drugega leta starosti in s katerim bogatimo program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.

Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V sodelovanju z izobraževalnim centrom Eksena bomo z otroki izvedli delavnice na temo strpnosti in prijateljstva. Z likovnimi izdelki in udeležbi na nacionalni razstavi bomo sklenili projekt.

Od leta 2015 v sodelovanju z dr. Rankom Rajovićem uvajamo elemente pristopa NTC učenje v načrtovanje izvedbenega kurikula oddelkov vrtca. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove pristop NTC dobro dopolnjuje razvojno-psihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti. Pomen učenja po NTC metodi za razvoj gibalnih sposobnosti otrok v predšolskem obdobju smo potrdili z raziskavo, ki smo jo izvedli v sodelovanju z Fakulteto za šport v letu 2018.

Povezava do magistrskega dela Vpliv NTC metode učenja na gibalne sposobnosti otrok v vrtcu.

Zloženka za starše o raziskavi in z idejami preizkušenih iger po pristopu NTC učenje z otrokom ali otroki v domačem okolju.

Prehodi otrok iz vrtca v šolo z vključevanjem elementov FSO

Temeljni cilj pri prehodu otrok iz vrtca v šolo je podpora otrokom, da se v novem šolskem okolju dobro počutijo in da postopoma razvijejo veščine sobivanja med vrstniki in v novih pogojih, s podporo strokovnih delavcev. Otroci se običajno veselijo, da bodo postali prvošolčki, vendar se pogosto zgodi, da se v šoli, takoj po sprejemu, srečajo s povsem drugačno situacijo, kot so jo do sedaj poznali in soustvarjali. Srečajo se z velikostjo šole in njenih prostorov, z drugačno organizacijo in namembnostjo prostorov na šoli, s šolskim zvoncem, z drugačno organizacijo časa in razporeditvijo dejavnosti, z učnim procesom, ki ni enak vzgojno-izobraževalnemu procesu v vrtcu in še bi lahko naštevali. Pri otroku pride ob prehodu iz ene v drugo inštitucijo za novo, nepoznano situacijo, v kateri lahko sinergija učinkov vseh teh dejavnikov, povzroča otroku velik stres in nelagodje in s tem prilagoditveno stisko.
Pri zagotavljanju čim bolj mehkih in uspešnih prehodov iz vrtca v šolo za otroke in njihove starše, je potrebno zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov (otroci, starši, strokovni delavci vrtca in šole, drugi strokovnjaki), ki so soudeleženi v prehodu, torej tudi vrtca.

Že lani smo se spogledovali s temo prehodov, ko smo zaključevali razvojno nalogo, v sodelovanju z ZRSŠ, vezano na FSO v vrtcu. Elementi formativnega spremljanja otrok se nam zdijo uporabni tudi pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja v šoli.

Poleg rednih oblik sodelovanja z OŠ Vide Pregarc (obisk razreda; medsebojno druženje prvošolčki in vrtčevski otroci, stari 5-6 let; prenos potrebnih informacij strokovne službe obeh inštitucij, sodelovanja s starši…) smo se odločili za celoletna srečanja vzgojiteljic oddelkov otrok, starih 5-6 let ter učiteljic 1. in 2. razreda osnovne šole. Namen naših srečanj so medsebojne hospitacije, torej spremljanja poteka vzgojno izobraževalnega procesa v OŠ in v vrtcu. Tovrstnih izkušenj praviloma strokovni delavci nimamo, zato so še kako dobrodošle. Pri sprotnih evalvacijah si postavljamo kratkoročne in dolgoročne cilje. Pomagamo si z vključitvijo elementov formativnega spremljanja otrok v vrtcu in v šoli, ki nam predstavljajo skupni imenovalec. Osredotočene smo na dnevno rutino in učni proces, izvedbo dejavnosti ter način delovanja odraslih znotraj procesa. Velik poudarek dajemo na participacijo, samostojnost otrok, dokaze, evalvacijo, medvrstniško sodelovanje in učenje ter samovrednotenje otrok in odraslih.

Sproti se usklajujemo in dogovarjamo tudi z vodstvom glede primerne ureditve učnega prostora, pripomočkov za delo in izvajanje rutine.

Naš cilj je otrokom olajšati prehod iz vrtca v šolo na način, da bodo občutili varnost za samoizražanje, podporo v odraslih ter nadgrajevali svoje znanje.

1.jpg

Kot prvi slovenski vrtec smo vključeni v inovacijski projekt Zavoda RS za šolstvo »Mreža šolski pes«, naš vrtčevski projekt pa smo poimenovali »Moj prijatelj ima štiri tačke«. Namen projekta je otrokom približati odgovoren in skrben odnos do živali ter prepoznavati različna čustva ob stiku z njimi.


Projekt poteka v sodelovanju z dvema prostovoljnima društvoma in sicer:

- z Ambasadorji nasmeha in- s Tačkami pomagačkami


Ob obisku terapevtskega para (vodnik-pes) skupaj z otroki načrtujemo in izvajamo različne dejavnosti, preko katerih se vedno kaj novega naučimo. Ker nam pri učenju pomaga pes, je vse lažje. Pred samim obiskom terapevtskega para raziskujemo o določeni tematiki, tako da naše znanje dodatno nadgradimo. Radi se preizkušamo v gibalnih izzivih in skupaj hodimo na sprehode, se spogledujemo z gozdno pedagogiko in smo navdušeni, ko v našo igro lahko povabimo še terapevtskega psa. Vsi terapevtski pari so izšolani, zato imajo psi posebne oprsnice, ki se jih prepozna po logotipu društva. Vsi psi, ki vstopajo v vrtec, so redno veterinarsko pregledani, kar dokazujejo z veterinarskim potrdilom, prav tako si z otroki pred in po obisku umijemo in razkužimo roke, da se izognemo prenosu bolezni (tudi iz človeka na psa).

V oktobru 2017 smo zaradi želje po stiku z različnimi pasmami psov navezali stik z Društvom Tačke pomagačke. K nam so redno prihajali Thor, Diva, Lox, Krištof in Bella. Ker smo bili navdušeni drug nad drugim, smo poglobili naše prijateljstvo z vključitvijo v Mrežo Šolski pes. Smo prvi vrtec, ki sodeluje v tem projektu.

Prijava

Kontakt z nami

Vzgojno izobraževalni zavod
Vrtec Zelena jama

  • Zvezna 24, Ljubljana
  • [01] 5206 710
  • [01] 5206 705
  • vrtec@zelenajama.si

Uradne ure

  • Ponedeljek do Petek08:00 - 15:00
  • Sobota, NedeljaZaprto
  • PraznikiZaprto